Partnerami Kancelarii Battara Bartoszek Kuliński BBK są r.pr. Martino Battara, r.pr. Jacek Bartoszek i adw. Michał Kuliński

Jacek Bartoszek

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydział Prawa Kanonicznego i Świeckiego, arbiter w sądzie polubownym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych, członek Instytutu Bioetyki w Lubelskiej Szkole Wyższej w Rykach. Języki: włoski, angielski. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa cywilnego, umów handlowych i nieruchomościowych, prawo transportowe – zagadnienia związane z kolejnictwem, Kierownik Działu procedury cywilnej i sporów sądowych Kancelarii BBK.

Specjalizacja

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Prawo cywilne

Umowy handlowe

Nieruchomości

Prawo transportowe(kolejnictwo)