Partnerami Kancelarii Battara Bartoszek Kuliński BBK są r.pr. Martino Battara, r.pr. Jacek Bartoszek i adw. Michał Kuliński

Martino Battara

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Absolwent Szkoły Prawa Włoskiego Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca prawa handlowego w IPSKT Uniwersytetu Warszawskiego, członek Instytutu Bioetyki Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach, członek Business Center Club, członek Rady Nadzorczej Polorsa Sp. z o.o. (polski Holding Crespi S.p.A. – notowanej na giełdzie w Mediolanie), w 2009 r. pierwszy dyrektor i przedstawiciel na Polskę Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.A. Oddział w Polsce. Obywatelstwo: polskie i włoskie. Znajomość języków obcych: włoski, angielski, francuski. Wspólnik Kancelarii Battara Bartoszek Kuliński BBK oraz Kierownik Działu Włoskiego BBK.awa handlowego i gospodarczego, prawa cywilnego, umów cywilnych i handlowych, prawa budowlanego, obrotu nieruchomościami, prawa kolejowego i lotniczego, prawa europejskiego i międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem stosunków prawnych i handlowych polsko-włoskich.

Specjalizacja

Prawo handlowe i gospodarcze

Prawo cywilne

Umowy cywilne i handlowe

Prawo budowlane

Obrót nieruchomościami

Prawo kolejowe i lotnicze

Prawo europejskie i międzynarodowe(ze szczególnym uwzględnieniem stosunków prawnych i handlowych polsko-włoskich)