Partnerami Kancelarii Battara Bartoszek Kuliński BBK są r.pr. Martino Battara, r.pr. Jacek Bartoszek i adw. Michał Kuliński

Michał Kuliński

Adwokat wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, doktor nauk prawnych, absolwent Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski, Centrum Prawa Amerykańskiego przy WPiA UW we współpracy z wydziałem prawa University of Florida, Studium Bezpieczeństwa Narodowego przy Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW.

Wspólnik Kancelarii Battara Bartoszek Kuliński BBK, jest autorem i redaktorem wielu publikacji z zakresu prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, nieruchomości oraz prawa komunikacji elektronicznej (np. „Bezpieczeństwo umów budowlanych” – wyd. Beck Info Biznes, „Ryzyko umów budowlanych” – wyd. Verlag Dashöfer, „Regulacje komunikacji elektronicznej w rozwoju społeczeństwa informacyjnego Unii Europejskiej” – wyd. Beck); stale współpracuje z wydawnictwami Beck oraz Verlag Dashöfer. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa administracyjnego, prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego; nieruchomości; prawa konstytucyjnego; europejskiego prawa telekomunikacyjnego.

Specjalizacja

Prawo administracyjne

Prawo budowlane, zagospodarowanie przestrzenne

Nieruchomości

Prawo konstytucyjne

Europejskie prawo telekomunikacyjne