Zapoznaj się z szeroką gamą usług oferowanych przez Kancelarię Battara Bartoszek Kuliński BBK

Nieruchomości

Do najważniejszych dziedzin specjalizacji prawników Kancelarii Battara Bartoszek Kuliński BBK należy obsługa prawna w zakresie sektora nieruchomościowego. Wieloletnie doświadczenie w obsłudze inwestycji na rynku nieruchomości wraz z innowacyjnymi rozwiązaniami prawnymi wykorzystywanymi przez Kancelarię Battara Bartoszek Kuliński BBK sprawiają, że jej usługi w tym zakresie są szczególnie cenione i poszukiwane na rynku. W zakresie rynku nieruchomości, Kancelaria Battara Bartoszek Kuliński BBK oferuje m.in. następujące usługi:

 • bieżąca obsługa procesów inwestycyjnych związanych z nieruchomościami;
 • bieżące doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomościami;
 • obsługa procesów przekształceniowych związanych z nieruchomościami;
 • obsługa związana ustaleniem stanu prawnego nieruchomości;
 • obsługa związana z odzyskaniem i przywróceniem praw do nieruchomości;
 • due diligence nieruchomości;
 • doradztwo w zakresie praw rzeczowych na nieruchomościach;
 • opracowanie dokumentów związanych z obrotem nieruchomościami oraz z innymi czynnościami prawnymi związanymi z nieruchomościami;
 • doradztwo w zakresie inwestycji budowlanych i nieruchomościowych;
 • doradztwo w zakresie nabywania nieruchomości przez cudzoziemców;
 • reprezentacja przed organami administracji oraz przed sądami w zakresie spraw związanych z nieruchomościami;
 • doradztwo na rzecz spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych.