Zapoznaj się z szeroką gamą usług oferowanych przez Kancelarię Battara Bartoszek Kuliński BBK

Ochrona konkurencji

Zagadnienia związane z ochroną konkurencji mają szczególne znaczenie dla przedsiębiorstw. Z tego też względu Kancelaria Battara Bartoszek Kuliński BBK oferuje m.in. następujące usługi:

  • bieżące doradztwo w zakresie prawa antymonopolowego oraz w zakresie kwestii związanych z dumpingiem;
  • reprezentowanie podmiotów przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz w postępowaniach sądowych związanych z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji;
  • doradztwo w zakresie ochrony praw naruszonych w wyniku czynów nieuczciwej konkurencji.