Zapoznaj się z szeroką gamą usług oferowanych przez Kancelarię Battara Bartoszek Kuliński BBK

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Dzięki szczególnej specjalizacji w tej dziedzinie i nowoczesnym metodom wykładni i stosowania prawa, prawnicy Kancelarii Battara Bartoszek Kuliński BBK mogą się poszczycić szeregiem spektakularnych sukcesów w ramach postępowań sądowych. Usługi Kancelarii Battara Bartoszek Kuliński BBK w ramach tej dziedziny obejmują m.in.:

  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach cywilnych, procesowych i nieprocesowych;
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach arbitrażowych, zarówno w Polsce, jak i przed międzynarodowymi sądami arbitrażowymi;
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach mediacyjnych;
  • reprezentowanie Klientów przed trybunałami i sądami międzynarodowymi;
  • obsługa postępowań przedsądowych;
  • opracowywanie ugód i porozumień sądowych i pozasądowych.