Zapoznaj się z szeroką gamą usług oferowanych przez Kancelarię Battara Bartoszek Kuliński BBK

Prawo administracyjne

Kancelaria Battara Bartoszek Kuliński BBK oferuje usługi związane z reprezentowaniem przedsiębiorców i osób fizycznych w trakcie postępowań administracyjnych, zarówno na etapie postępowań przed organami administracji rządowej i samorządowej, jak i na etapie postępowań sądowo-administracyjnych.
Kancelaria Battara Bartoszek Kuliński BBK kieruje ponadto swoje usługi do organów administracji rządowej i samorządowej, oferując doradztwo związaną z działalnością publiczną i prywatną instytucji publicznych.