Zapoznaj się z szeroką gamą usług oferowanych przez Kancelarię Battara Bartoszek Kuliński BBK

Prawo budowlane

Dziedziną, w której Kancelaria Battara Bartoszek Kuliński BBK osiągnęła liczne sukcesy dzięki szczególnej specjalizacji jej prawników jest obsługa przedsiębiorstw budowlanych. W ramach doradztwa związanego z prawem budowlanym, Kancelaria Battara Bartoszek Kuliński BBK oferuje m.in.:

  • opracowanie umów o roboty budowlane (FIDIC i nie opartych na FIDIC) i innych dokumentów związanych ze stosunkami prawnymi w zakresie robót budowlanych;
  • bieżące doradztwo w zakresie prowadzenia procesów budowlanych;
  • doradztwo w zakresie roszczeń związanych z procesem budowlanym i z robotami budowlanymi;
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach administracyjnych związanych z procesem budowlanym;
  • reprezentowanie Klientów w zakresie stosunków z podmiotami prywatnymi związanymi z procesem budowlanym;
  • obsługa postępowań sądowych związanych z procesami budowlanymi;
  • doradztwo inwestycyjne i strategiczne związane z procesami budowlanymi;
  • usługi w zakresie kojarzenia przedsiębiorstw budowlanych.