Zapoznaj się z szeroką gamą usług oferowanych przez Kancelarię Battara Bartoszek Kuliński BBK

Prawo cywilne

Działalność Kancelarii Battara Bartoszek Kuliński BBK skupia się m.in. na szeroko rozumianym doradztwie prawnym związanym z prawem cywilnym; w ramach tak pojętego doradztwa Kancelaria Battara Bartoszek Kuliński BBK oferuje usługi obejmujące takie dziedziny jak:

  • prawo rzeczowe;
  • prawo rodzinne;
  • prawo spadkowe;
  • ochrona dóbr osobistych;
  • doradztwo prawne przy naprawieniu szkód i uzyskiwaniu zadośćuczynień;
  • doradztwo związane z umowami;
  • doradztwo w zakresie nieruchomości;
  • postępowania cywilne i odzyskiwanie wierzytelności.