Zapoznaj się z szeroką gamą usług oferowanych przez Kancelarię Battara Bartoszek Kuliński BBK

Prawo europejskie i międzynarodowe

Kancelaria Battara Bartoszek Kuliński BBK świadczy obsługę prawną i gospodarczą o charakterze międzynarodowym, wspierając polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą wykraczające poza granice kraju pochodzenia. W związku z powyższym Kancelaria Battara Bartoszek Kuliński BBK rozwinęła szczególną specjalizację związaną z tematyką prawa europejskiego i międzynarodowego, obejmującą m.in.:

  • komparatystykę prawa polskiego z systemami prawnymi innych krajów;
  • doradztwo w zakresie prawa europejskiego;
  • prowadzenie postępowań sądowych o charakterze międzynarodowym, w tym postępowań sądowych w Polsce opartych na prawie obcym;
  • prowadzenie negocjacji handlowych o charakterze międzynarodowym;
  • doradztwo w zakresie prowadzenia inwestycji i działalności gospodarczej w Polsce przez obcokrajowców;
  • doradztwo w zakresie zatrudniania obcokrajowców;
  • doradztwo w zakresie nabywania nieruchomości przez cudzoziemców;
  • reprezentowanie Klientów przed trybunałami i sądami międzynarodowymi;
  • doradztwo strategiczne w zakresie inwestycji o zasięgu międzynarodowym.