Zapoznaj się z szeroką gamą usług oferowanych przez Kancelarię Battara Bartoszek Kuliński BBK

Prawo handlowe i gospodarcze

Kierując swoją ofertę do przedsiębiorstw, Kancelaria Battara Bartoszek Kuliński BBK specjalizuje się w doradztwie w zakresie prawa handlowego i gospodarczego, w tym m.in.:

  • bieżąca obsługa procesów korporacyjnych (obsługa organów spółki, organizacja zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy, przygotowywanie wszelkich dokumentów korporacyjnych, itp.);
  • zakładanie i rejestracja spółek;
  • reprezentowanie przedsiębiorców przed KRS oraz innymi urzędami państwowymi i samorządowymi, w zakresie związanym z działalnością gospodarczą;
  • due diligence spółek i przedsiębiorstw;
  • doradztwo w procesach przekształceniowych;
  • doradztwo prywatyzacyjne;
  • doradztwo i obsługa procesów nabywania, zbywania i dzierżawienia przedsiębiorstw i spółek;
  • doradztwo w zakresie inwestycji w Polsce oraz doradztwo strategiczne;
  • wprowadzanie przedsiębiorców na rynek Polski, poszukiwanie partnerów handlowych w Polsce i we Włoszech, badania rynku;
  • obsługa procesów likwidacyjnych, upadłościowych.