Zapoznaj się z szeroką gamą usług oferowanych przez Kancelarię Battara Bartoszek Kuliński BBK

Prawo pracy

W zakresie doradztwa związanego z prawem pracy i szeroko rozumianym rynkiem pracy, Kancelaria Battara Bartoszek Kuliński BBK oferuje m.in. następujące usługi:

  • doradztwo dla przedsiębiorców w zakresie bieżących zagadnień związanych z prawem pracy;
  • opracowanie dokumentacji związanej z prawem pracy (umowy, regulaminy, układy zbiorowe);
  • obsługa procesów zwolnień grupowych;
  • obsługa procesów związanych z przejęciem zakładów pracy;
  • doradztwo w zakresie organizacji i reorganizacji struktury zatrudnienia;
  • doradztwo i reprezentowanie pracodawców w zakresie sporów zbiorowych;
  • reprezentowanie pracodawców i pracowników w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy;
  • doradztwo w zakresie ubezpieczeń społecznych;
  • doradztwo związane z zatrudnianiem obcokrajowców;
  • doradztwo na rzecz organizacji związkowych i organizacji pracodawców.