Zapoznaj się z szeroką gamą usług oferowanych przez Kancelarię Battara Bartoszek Kuliński BBK

Umowy

Prawnicy Kancelarii Battara Bartoszek Kuliński BBK oferują specjalistyczne usługi w zakresie tworzenia i negocjacji umów i innych dokumentów o charakterze prywatnym i publicznym. W ramach usług związanych z szeroko pojętą dziedziną umów, Kancelaria Battara Bartoszek Kuliński BBK oferuje m.in.:

  • opracowanie cywilnoprawnych umów nazwanych;
  • opracowanie specjalistycznych umów nienazwanych;
  • obsługa procesów negocjacji umów;
  • doradztwo prawne związane z zawieraniem pozaumownych form porozumień prywatnych;
  • doradztwo prawne i strategiczne związane z procesami partnerstwa publiczno-prywatnego.