Zapoznaj się z szeroką gamą usług oferowanych przez Kancelarię Battara Bartoszek Kuliński BBK

Własność przemysłowa, prawo autorskie i prawa pokrewne

Kancelaria Battara Bartoszek Kuliński BBK świadczy szerokie spektrum usług związanych z prawem autorskim, własności przemysłowej i innych praw pokrewnych, obejmujące m.in.:

  • obsługa procesów związanych z ochroną praw autorskich, własności przemysłowej i pokrewnych;
  • opracowanie umów i innych dokumentów związanych z przenoszeniem praw autorskich, własności przemysłowej i pokrewnych;
  • doradztwo w zakresie ochrony dóbr osobistych, znaków towarowych, know-how;
  • doradztwo w zakresie prawa prasowego, telekomunikacyjnego oraz aspektów prawnych nowych technologii komunikacji.